Прикључење на водоводну и канализациону мрежу
За прикључење на водоводну мрежу потребна су следећа документа:
1. - Лична карта власника катастарске парцеле.

2. - Лист непокртности - објекат изграђен пре доношенја прописа о изградњи.

3. - Грађевинска дозвола - ако је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи онда није потребна грађевинска дозвола. То се проверава тако што у Листу непокретности пише да је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи. Ако вам ово пише у листу непокретности онда вам не треба грађевинска дозвола у супротном је потребна.

3. - Копија плана плаца - вади се у катастар.

4. - Уплатити накнаду за излазак на терен у висини од 2400 динара.

После уплате ове накнаде, лице из водовода које је задужено за прикључке излази на терен и сагледава могућност прикључења на терену, одређује где ће бити шахта у дворишту и одакле креће прикњучак са нашег вода. Такође одређује да ли је потребно исећи асфалт - ако га има и колико метара квадратних као и да ли је потребно оштетити тротоар - ако је изграђен и колико метара квадратних. Трошкови ових радова иду на терет будућег корисника наших услуга а уплаћује их дирекцији за изградњу општине Параћин која је дужна, после наших радова да пут и тротоар врати у првобитно стање.

Цена самог прикључка на водоводну мрежу је 118 680,00 динара. 20% од цене - односно 23 736,00 динара је потребно платити пре потписивања уговора о прикључењу а остатак је могуће платити до 36 месечних рата. Ако се плаћа одједном одбравамо попуст од 10% и тада цена прикључка износи 106 812,00 динара. У ту цену улазе сви радови од нашег главног вода па до шахте у вашем дворишту коју ми постављамо са уграђеним водомером.

Коначна цена прикључка је тако индивидуална за сваког корисника и састоји се од следећих елемената:

Цена самог прикључка од 118 680,00 динара - ако се плаћа на рате, односно 106 812,00 динара - ако се плаћа у целости + 2400,00 за излазак на терен + део за сечење асфалта и тротоара - ако је потребно и који одређује наш радник који излази на терен а по ценовнику Дирекције за изградњу општине Параћин, на чији се рачун и уплаћије и која је дужна да исечени асфалт и уништени тротоар врати у првобитно стање после наших изведених радова.
За прикључење на канализациону мрежу потребна су следећа документа:
1. - Лична карта власника катастарске парцеле.

2. - Лист непокртности - објекат изграђен пре доношенја прописа о изградњи.

3. - Грађевинска дозвола - ако је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи онда није потребна грађевинска дозвола. То се проверава тако што у Листу непокретности пише да је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи. Ако вам ово пише у листу непокретности онда вам не треба грађевинска дозвола у супротном је потребна.

3. - Копија плана плаца - вади се у катастар.

4. - Уплатити накнаду за излазак на терен у висини од 2400 динара.

После уплате ове накнаде, лице из водовода које је задужено за прикључке излази на терен и сагледава могућност прикључења на терену, одређује где ће бити шахта у дворишту и одакле креће прикњучак са нашег вода. Такође одређује да ли је потребно исећи асфалт - ако га има и колико метара квадратних као и да ли је потребно оштетити тротоар - ако је изграђен и колико метара квадратних. Трошкови ових радова иду на терет будућег корисника наших услуга а уплаћује их дирекцији за изградњу општине Параћин која је дужна, после наших радова да пут и тротоар врати у првобитно стање.

Цена самог прикључка на канализациону мрежу је 118 680,00 динара. Одмах се уплаћује 25 080,00 динара је потребно платити пре потписивања уговора о прикључењу а остатак је могуће платити по 2600,00 динара на 36 месечних рата. Ако се плаћа одједном одбравамо попуст од 10% и тада цена прикључка износи 106 812,00 динара. У ту цену улазе сви радови од нашег главног вода па до шахте у вашем дворишту коју ми постављамо са уграђеним водомером.

Коначна цена прикључка је тако индивидуална за сваког корисника и састоји се од следећих елемената:

Цена самог прикључка од 118 680,00 динара - ако се плаћа на рате, односно 106 812,00 динара - ако се плаћа у целости + 2400,00 за излазак на терен + део за сечење асфалта и тротоара - ако је потребно и који одређује наш радник који излази на терен а по ценовнику Дирекције за изградњу општине Параћин, на чији се рачун и уплаћије и која је дужна да исечени асфалт и уништени тротоар врати у првобитно стање, после наших изведених радова.